Zrychlování času - domněnka, nebo překvapivá realita?

Agartha.cz: Zrychlování času  6/2009

 

Máte podobně jako mnoho dalších lidí pocit, že se zrychluje čas a vy toho méně a méně zvládáte za den, jako by jej někdo zkrátil o 5 hodin či o třetinu? Potvrzují to vědci i mayský kalendář...

 

V současnosti se objevuje několik vědeckých hypotéz, které potvrzují, že skutečně může docházet ke zrychlování času! Podle některých propočtů je čas 40x rychlejší než před 500 lety a brzy se dle dalších teorií přiblíží lidstvo k bodu nula, kdy zmizí čas úplně!

 

Calleman (z univerzity ve Stockholmu) v mayském kalendáři Tzolk´in rozeznává devět evolučních cyklů, které v souladu s mayskou terminologií označuje jako podsvětí. První vývojový cyklus "Buněčné podsvětí" začíná asi před 16,4 miliardami let v okamžiku Velkého třesku. Tehdy má vzniknout vesmír, galaxie, hvězdy, planety a probíhá vývoj chemických prvků i vyšších buněk. Druhý evoluční cyklus "Podsvětí savců" má mít počátek asi před 820 miliony let - vývoj prvních zvířat s vrcholem vyšších savců. Třetí cyklus "Rodové podsvětí" počíná před 41 miliony let díky evoluci primátů. Další "Podsvětí kmenové" před 2 miliony let má co dočinění s vývojem prvních předků lidí. Dnes má být lidstvo a planeta již v osmém cyklu z devíti, v "Galaktickém odsvětí" jež podle Callemana začíná 5. ledna 1999. Každá vývojová fáze má přitom probíhat dvacetkrát rychleji, než předchozí a trvat dvacetkrát kratší dobu. Tomu by odpovídal i skokový vývoj člověka. Dávným prapředkům člověka trvalo téměř 2 miliony let, než se naučili v průběhu etapy "Kmenového podsvětí" vyrábět a používat nástroje. Další zrychlující se vývoj civilizace překvapuje antropology dodnes. V cyklu "Národního podsvětí" se již skokem objevují vyvinuté civilizace na několika místech světa a následují další velké skoky ve vývoji lidské rasy.

 

Aztécký kalendář končí u stejného data

 

Aztécký kalendář končí u stejného data...

 

Mnozí výzkumníci přirovnávají vývoj planety i lidstva na základě mayského kalendáře ke spirále, která se směrem ke středu neustále zkracuje a zrychluje. Objevy v oboru kvantové fyziky z posledních několika let ukazují, že čas nemusí být tak dobře známou, lineární a pevně stanovenou veličinou, jak jsme si mysleli. Objev kvantového času dokazuje, že čas dokonce nemusí plynout nutně směrem od minulosti k budoucnosti, ale údajně může být i obousměrný!

 

Callemanova hypotéza vzbuzuje několik dalších otázek. Lidstvo se nachází podle této teorie vývojových etap v předposlední vývojové etapě! Osmé "Galaktické podsvětí" má podle většiny propočtů trvat asi jen 12,8 roku. Zhruba na počátku února 2011 má přejít lidstvo s planetou do posledního, devátého cyklu "Vesmírného podsvětí", které má být opět dvacetkrát rychlejší a kratší, což odpovídá pouhým 260 dnům. Poté by mělo údajně dojít k dokončení vývoje lidské civilizace. Na rozdíl od většiny jiných teorií by však oním konečným datem nebyl často uváděný termín 21.12.2012 ale už 28. říjen 2011! Právě v tento den mají skončit všechny evoluční cykly, tzv. mayská podsvětí. Co přijde potom? Konec světa? Posun na další úroveň vývoje? Vzestup na novou úroveň vědomí?

 

Májský kalendář

 

Mayský kalendář, detail

 

I další výzkumníci postupně poukázali v poslední době na blížící se konec vývoje lidstva ve stále se zrychlujících cyklech, gradujících až v bod Nula, který je však podle nich totožný právě s koncem mayského kalendáře, tedy 21.12.2012.

 

Podle stále více badatelů se blížíme k bodu zásadní planetární i civilizační proměny. Mnoho z nich se shoduje, že dojem stále se zrychlujícího času je zřejmě jen jednou ze změn, jimiž má lidstvo a planeta v současnosti procházet. Se zásadními změnami bude souviset převrácení geomagnetických pólů planety, slábnutí magnetického pole Země, i zvyšování frekvence zemského kmitočtu - tzv. Schumannovy rezonance - frekvence, na níž pulzuje geomagnetické jádro planety a jež výrazně ovlivňuje biologické procesy živých tvorů a specifické frekvence mozkové činnosti. Schumannova frekvence se po celá staletí a snad tisíciletí držela na stejné hodnotě, okolo 8kHz, ale podle mnoha vědců se má od roku 1999 neustále zvyšovat. Dnes se prý pohybuje na úrovni shruba 13kHz a předpokládá se, že do roku 2012 stoupne až na hodnotu 21kHz. Zvyšování této frekvence může přímo souviset s dojmem či skutečností zrychlujícího se času a také s faktem, že Země "kmitá" stále rychleji. Čeká nás skutečně nějaká zásadní změna? Nacházíme se na prahu čtvrté dimenze?

 

foto

 

Osudový den D - 21.prosince 2012 se stává pro mnoho lidí zaklínadlem. K tomuto datu směřuje nejen mayský kalendář, ale také několik dalších proroctví mnoha národů včetně indiánů kmene Hopi, Inků, Tibeťanů, Egypťanů atd. V souvislosti se zvyšováním vibrací se vědomí lidstva přelaďuje na vyšší frekvenci. Pozemský čas, jak jsme jej znali, přestává existovat a lidstvo i planeta se chystá na přechod do čtvrté dimenze, kde mají platit úplně jiné fyzikální zákony. Má to být svět, kde se stane realitou vše, nač pomyslíte, a kde je možné ovlivňovat hmotu pouhou myšlenkou. (V dnešní etapě to jde s různým zpožděním či několika jedincům...) Přichází prý věk pátého slunce, úplně nová vývojová etapa člověka i planety.

 

Mnohé lidi možná napadnou úvahy typu "Co bych ještě chtěl, nebo měl stihnout, jestliže je to pravda a zanedlouho tento svět skončí?" Především je více než kdy předtím nutné otevřít svoji mysl i srdce k maximální vnímavosti, pochopení, přestávat tvrdošijně lpět na hmotných a pomíjivých věcech, více rozjímat a vyhledávat věci skutečnější, činnosti smysluplnější, neulpívat na tom, co možná pomine, ale pozorně vnímat aktuální dění, symboliku doby, různých úkazů a znaků a být otevřený přicházejícím informacím a učit se to vše selektovat. Nebude to jednoduchá doba, možná přímo v našem nejbližším okolí se dočkáme zavržení, možná přijdeme o nejbližší, budeme procházet extrémním obdobím různých zkoušek a nedostatků komfortu, na který jsme byli zvyklí a věcí, které byly samozřejmé, budeme se muset vrátit k dřívějším činnostem pěstování plodin a dalšího hospodaření kvůli holému přežití, ale pokud je to vše pravda, pak je třeba si uvědomit, že tento vývoj je vzestupný, tedy do "lepšího". Možná to bude znamenat opustit staré zvyklosti, iluze, masky, vzorce chování, naučené programy, protože tu začne fungovat mnohem zjevnější a průhlednější realita, kdy každá křivá myšlenka nebo iluze, špatný záměr, bude ihned zjevná s následky, ale bude to o větší opravdovosti, kdy se člověk nebude zdržovat v nejistotách a v klamu ale bude moci mnohem rychleji a reálněji tvořit úžasné věci v duchu Světla a Lásky. Mají se otevřít další čakry, mnohá další vědění a skutečnosti a tím pádem dosud nepoznané možnosti, které bohatě převýší chvíli utrpení, která snad nastane v našich myslích v důsledku fyzických ztrát dočasných majetků nebo různých iluzí pochybného základu. To už je ale na jiné články...

 


Májský kalendář

 

Mayský kalendář