CELOSTÁTNÍ MĚŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN V ROCE 2019

I v roce 2019 probíhá koordinovaně měření geopatogenních zón v celé České republice v rámci projektu podporujícího zdravé a ekologické životní prostředí.

Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, zajistíme Vám jejich změření.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O MĚŘENÍ ZÓN

O měření můžete požádat jednoduše zde. V krátké době budete kontaktováni a informováni o podmínkách, za jakých měření probíhá. 

Bude s Vámi domluven termín, který Vám bude nejlépe vyhovovat, proto v žádosti uvádějte i telefonní číslo - mobilní nebo na pevnou linku.

Nejsou měřeny nezastavěné pozemky a pozemky určené pro stavbu RD.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ

Náklady na organizaci a přípravu individuálního měření (telefonický kontakt a doprava) jsou zohledněny v ceně 250 Kč za jednotlivé měření.

Na adrese geopatogenni-zony@email.cz můžete samozřejmě objednat měření také.

Odkazy na další stránky webu

Pro vstup klikněte na bublinu

Další informace o geopatogenních zónách

Pro zdravý životní styl

Pic 01

Přítomnost geopatogenních zón

Mohou být způsobeny zlomy v podloží - tektonickým porušením hornin, stykem hornin s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi, podzemní vodou tekoucí po tektonických poruchách a mnoha dalšími příčinami. Nad geologicky porušenými místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole, která negativně ovlivňují kvalitu životního prostoru. 

Pic 02

Vliv zón na zdraví člověka

Protože jde o vyzařování energie ze zemského nitra, má toto při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější. Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů.

Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že existují určité energie, které sice dosud nelze nijak změřit, přesto existují - a skutečně mohou vyvolávat nemoci.

Zaměřením průběhu škodlivých zón v obytných prostorách je možné se delšímu pobytu v těchto místech vyhnout. I proto doporučujeme nechat si průběh patogenních polí v rámci projektu podporujícího zdravý životní styl změřit.